ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ લેતી વખતે MWP (મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી) એક્ટની સાથે લેવાથી કયા કયા ફાયદા અને સુરક્ષા મળશે ? જાણો વિગતવાર.

ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ MWP એક્ટની સાથે જ હંમેશાં લેવો જોઇએ, આ એક્ટથી તમારા પરિવાર સિવાય અન્ય કોઈને પોલિસીના પૈસા મળશે નહીં.

MWP (મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી) એક્ટ શું છે? :- પત્નીની સંપત્તિને સુરક્ષા આપવામાં માટે મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ ૧૮૭૪ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે પતિનું મૃત્યુ થાય છે અથવા તો પૈસાનું લેણું થાય છે, ત્યારે આ સુરક્ષા આપવામાં આવે છે, આથી પતિની જીવન વીમા પોલિસીને લોનની ચૂકવણી માટે જપ્ત કરવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની જીવન વીમા પોલિસી ઉપર મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટના એડેન્ડમ (MWP) નો લાભ મળવાપાત્ર છે. જે વિવાહિત ભારતીય છે, તે જ માત્ર આ પ્રકારની વીમા પોલિસીને લઇ શકે છે. પોલિસી લેવા પર કવરના પૈસા આ એક્ટ હેઠળ માત્ર તમારા નોમિનીને જ આપવામાં આવે છે.

કેવી રીતે પોલિસી MWP એક્ટ હેઠળ લઈ શકાય છે :- કોઇપણ પ્રકારની કંપનીનો ટર્મ ઇન્શ્યોરન્સ કોઇપણ વ્યક્તિ ખરીદી શકે છે, આ સાથે જ ઓનલાઇન ઇન્શ્યોરન્સનું પ્લાનિંગ પણ મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ અંતર્ગત કરી શકે છે. જ્યારે પણ તમારા ધર માંથી કોઇપણ પ્લાન ખરીદવા માટે તમારા પતિ અથવા તો તમારા પરિવારમાં પોલિસીનું ફોર્મ ભરે છે, ત્યારે તેમાં હું આ પોલિસી મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ ખરીદવા માગું છે, તે સવાલ જોવો.

હા પસંદ કરો, આ સવાલના જવાબમાં. ત્યાર પછી ટ્રસ્ટ અથવા બેનિફિશિયરીની માહીતી ભરો. જન્મતારીખ, નામ, સંબંધ, પોલીસીની લાભનો ભાગ વગેરે જેવી જાણકારી આપો. આ પોલિસીના ફોર્મમાં પતિ તેના બાળકોના તેમજ તેની પત્ની નામ ભરી શકે છે. તેમજ ઘણા લાભાર્થીઓના નામ એક જ સાથે ઉમેરી શકાય છે. આ ઉપરાંત આ પ્રકારની વીમા પોલિસી કોઈપણ વિવાહિત મહિલા પણ લઇ શકે છે, જેમાં તે તેના બાળકોના નામને તેના લાભાર્થી રાખી શકે છે.

કવરની રકમ પત્ની અને બાળકોને મળશે :- જે લગ્ન થયેલા પુરુષે પોતાના જીવન વીમાની પોલિસી પર લીધી છે, તો તેની પત્ની અથવા તેના બાળકોને તેનો લાભ મળે એ વાતની ચોક્ક્સ ખાતરી કરવી જોઇએ અથવા તો તે બંને માંથી કોઈપણ એકને મળે. આ ઉપરાંત, આ પોલીસી પર કોઈપણ પતિના લોન અથવા ઉધાર આપનાર પર કોઈપણ પ્રકારનો અધિકાર હોવો જોઇએ નહીં. એટલે કે પતિના વીમાના ટ્રસ્ટી આ એક્ટ હેઠળ તેના બાળકો અને તેની પત્ની જ હોય છે.

પોલિસીને ટ્રસ્ટ માનવામાં આવે છે જો આ હેઠળ લેવામાં આવે તો.:- ટ્રસ્ટ માનવામાં આવશે ટર્મ પોલિસીને, જો તે મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ લેવામાં આવેલ હોય તો. માત્ર ટ્રસ્ટીઓનો જ અધિકાર પોલિસીની ફાયદાની રકમ પર હોય છે. પોલિસીમાંથી મળેલા પૈસા ડેથ ક્લેમ હોવાની સ્થિતિમાં ટ્રસ્ટીને જ ફક્ત મળે છે, જેને ક્લેમ માત્ર ટ્રસ્ટી જ કરી શકે છે. આ સિવાય કોઈપણ લોન અથવા ઉધાર આપનાર અથવા તો સંબંધી ક્લેમ કરી શકતું નથી, આ પોલિસીની રકમને. ક્લેમની રકમ ટ્રસ્ટી પત્ની અથવા બાળકો માટે જ સુરક્ષિત રાખે છે. આવી રીતે પત્ની અને બાળકોનું ભવિષ્ય મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ સુરક્ષિત કરે છે.

MWP એક્ટ ઉપયોગી છે દેવાદાર લોકો માટે.:- જેમની પર લોન અથવા અન્ય ઉધાર બાકી છે, એવા સેલેરી મેળવનારા લોકો અથવા તો એવા બિઝનેસમેન માટે આ એક્ટ ખુબ ઉપયોગી છે. તેમજ જે લોકો તેમની પત્ની અને બાળકોને આવા લોન અથવા ઉધાર આપનાર અથવા સંબંધીઓથી સુરક્ષિત રાખવા માગતા હોય, હંમેશાં છેતરપિંડી કરવાની જેમની ઇચ્છા હોય છે. ખુબ જ મોટી રકમ ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સમાંથી મળતી હોઈ, તેથી પરિવારનું ફ્યુચર જો પતિનું મૃત્યુ થાય તો સુરક્ષિત કરી શકાય છે. તેથી ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી એક્ટ અંતર્ગત લેવો તમામ લોકો માટે એક ખુબ જ યોગ્ય નિર્ણય રહી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *