નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમમાં સરકાર બદલાવ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, થોડા સમયમાં તમામ પૈસા એકસાથે રોકાણકારો ઉપાડી શકશે.

નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં બદલાવ કરવા માટે સરકાર સાથે પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટર PFRDA વાતચીત કરી રહી છે. NPS ને વધુ આકર્ષક અને લાભદાયી બનાવવા માટે આ બદલાવ કરવામાં આવી રહ્યા છે. PFRDA આ બદલાવ હેઠળ વીમા એજેન્ટ વધારે રસ ધરાવે, વધારે ટેક્સમાં છૂટ અને મોંઘવારી સાથે આ યોજનાને જોડવા સહિત બીજા અન્ય બદલાવ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

સુપ્રતિમ બંદોપાધ્યાયે કે જે પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) ના ચેરમેન છે, જેમણે માહીતી આપી છે કે, સરકાર સાથે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં ઘણા અન્ય પ્રકારના બદલાવ કરવા માટે વાતચીત કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક ઉપાયોની તૈયારી નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) ને વધારે સારી બનાવવા માટે પણ થઈ રહી છે. આ સાથે સરકાર કેટલાક ઉપાયો અંગે વિચાર કરી રહી છે.

વધારે ફાયદા હવેથી મળશે :- રોકાણકારો હવે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં બદલાવ હેઠળ તેમના ફંડને સિસ્ટમેટિક વિડ્રોઅલ પ્લાન (SWP) માં રાખી શકશે, આમ કરવાથી રોકાણકારના ફાયદામાં વધારો થશે. વર્તમાન સમયમાં માત્ર ૬૦ % રોકાણકારો તેમના ફંડના રિટાયર્મેન્ટના સમયે લઇ શકે છે, અને જે બાકી વધેલી રકમ હોય છે, તેની એન્યુટી લેવાની રહે છે. ત્યાર પછી, આખી જીંદગી તેઓને એ પૈસા પર આવક મળતી રહે છે.

એક દાખલો લઇને સમજીએ, ૫ લાખ રૂપિયા તમારા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) યોજનામાં છે. તો હવેથી તમે તમારા બધા પૈસા એકસાથે નવા બદલાવ હેઠલ ઉપાડી શકો છો. આ પ્રકારના બદલાવ પર સરકાર દ્વારા વિચારણા ચાલી રહી છે, તેથી કોઈપણ રોકાણકાર જરૂર પડવા પર પોતાના તમામ રૂપિયા એક વખતમાં એક સાથે લઈ શકશે જેથી એન્યુટી લેવાની જરૂર નહી પડે. આ સંબંધિત નોટિફિકેશન આગળના દિવસોમાં બહાર પાડવામાં આવશે. હાલના સમયમાં માત્ર આ યોજના હેઠળ માત્ર ૫ % રિટર્ન રોકાણકારોને મળે છે. આ જ કારણથી, તેમાં વધારે રસ રોકાણકારો દાખવતા જોવા મળતા નથી.

લોકો રસ લેતા નથી ઓછા રિટર્નના કારણે :- સુપ્રતિમ બંદોપાધ્યાયના કહ્યા અનુસાર, એન્યુટીથી રોકાણકારોને આ ઘટતા વ્યાજ દરના સમયમાં ૫ % જ વાર્ષિક રિટર્ન મળી રહ્યું છે. આ કારણથી જ NPS યોજનામાં રોકાણકારો રસ દાખવતા નથી. તેથી જ, હવે એન્યુટી દ્વારા મળતા રિટર્નને મોંઘવારી સાથે સંકળાવીને પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) ફિક્સ કરવાની વાત પર ચર્ચા કરી રહ્યું છે. તેઓ આ માટે IRDAI વીમા નિયમનકાર સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. અત્યારે એક સમિતિ આ મામલે વિચારણા કરી રહી છે.

લિમિટ વધી શકે છે ટેક્સ છૂટની :- પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) દ્વારા આ ઉપરાંત સરકારને જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ટેક્સ બચત કરવામાં આવતી નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માં રોકાણ કરીને રકમની મર્યાદાને હાલમાં ૫૦ હજાર છે, તેમાં વધારો કરીને ૧ લાખ રૂપિયા કરવામાં આવે. ટેક્સની બચતમાં રોકાણકારોને ખુબ લાભ મળશે, જો આ મર્યાદા બે ગણી કરી દેવામાં આવે છે તો.

ટેક્સ ફ્રી પેન્શનની રકમ કરવા પર વિચારણા :- સુપ્રતિમ બંદોપાધ્યાયના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવે, નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ એન્યુટીમાં રોકાણ દ્વારા મળતી પેન્શનની રકમને અમુક ચોક્ક્સ મર્યાદા સુધી. પછી તે ૧૦ લાખ રૂપિયા સુધી પણ વાર્ષિક હોઈ શકે છે. આ રકમને ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવે અથવા તો ખુબ જ ઓછો ટેક્સ તેના પર લેવામાં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *