બેંકની FOIR સુવિધા શું હોય છે? FOIR ની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે? જાણો અહીં સંપુર્ણ માહિતી.

બેંકની FOIR સુવિધા શું હોય છે? FOIR ની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે? જાણો અહીં સંપુર્ણ માહિતી.

ફાઇનાન્સિયલ(નાણાકીય) સંસ્થાઓ ચોક્કસ માપદંડ નક્કી કરે છે જે તેમને અરજદારની ક્રેડિટ યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. આ માપદંડ લોનની મંજૂરી માટે ઉધાર લેનારની યોગ્યતા નક્કી કરવામાં પણ મદદ કરે છે. FOIR એક એવી પ્રતિબંધિત સુવિધા છે, જેના આધારે લોન અરજદારોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. અરજદારની FOIR નો અંદાજ સામાન્ય રીતે પર્સનલ લોનની મંજૂરી માટે જરૂરી હોય છે, કારણ કે આ અસુરક્ષિત લોન છે અને શાહુકાર માટે વધુ જોખમ ભર્યુ છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ એફ.ઓ.આઈ.આર શું હોય છે.

FOIR નો અર્થ શું છે? – FOIR નું પુરું નામ Fixed Obligation to Income Ratio છે. FOIR માં, વ્યક્તિની નિશ્ચિત માસિક ખર્ચની ગણતરી દર મહિને તેની ચોખ્ખી આવકની ટકાવારી તરીકે કરવામાં આવે છે. આ તમને તમારા ખર્ચ અથવા બચત કરવા માટેની આવક અને તમારી ચુકવણી ક્ષમતાનો સચોટ ખ્યાલ આપે છે. ધિરાણકર્તા પાસેથી અરજદાર દ્વારા મળતી લોનની EMI પણ FOIR ની ગણતરીમાં સમાવિષ્ટ છે. તેને Date-To-Income ગુણોત્તર પણ કહેવામાં આવે છે.

બેંકની ભાષામાં આદર્શ FOIR ૪૦% થી ૫૦% ની વચ્ચે આવે છે, જેને ધિરાણકર્તાઓ પર્સનલ લોન અરજીઓનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખે છે. આનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિનો તમામ નિશ્ચિત માસિક ખર્ચ તે મહિનામાં તેની ચોખ્ખી આવકના ૫૦% થી વધુ ન હોવો જોઈએ. ઉંચી નેટવર્થ ધરાવતા લોકો માટે, ધિરાણકર્તાની નીતિના આધારે FOIR ૬૫ થી ૭૦% જેટલું ઉંચું હોઈ શકે છે.

FOIR કેવી રીતે અસર કરે છે પર્સનલ લોનની મંજૂરીને? – પર્સનલ લોન અરજી કરતાની FOIR કોલેટરલની ગેરહાજરીને કારણે ઉચ્ચ સ્તરના જોખમો માટે સમયસર EMI ચૂકવણી કરવાની તેની ક્ષમતા વિશે સમજ આપે છે. આમ, ધિરાણકર્તા અરજદાર માટે વ્યક્તિગત લોન પાત્રતાના મહત્વના માપદંડ તરીકે FOIR પસંદ કરે છે. તમારે FOIR માટે અરજી કરેલી નવી લોન પર EMI સહિતની તમામ નિશ્ચિત જવાબદારીઓ અથવા તમારા શાહુકાર દ્વારા નિર્દિષ્ટ વ્યક્તિગત લોન માટે ચોખ્ખી માસિક આવકના ૫૦% થી ઓછી રકમ જાળવવી આવશ્યક છે.

FOIR ની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે? – FOIR ની ગણતરી કરવા માટે, તમામ નિશ્ચિત માસિક ખર્ચની યાદી બનાવો, જેમાં નીચેના ખર્ચાઓનો શામેલ હોઈ શકે છે.

– ક્રેડિટ કાર્ડ બીલ
– ભાડાની ચુકવણી
– ચાલી રહેલી લોનની પુર્વચુકવણી માટે EMI
– અન્ય ખર્ચ

કર,એફડી અથવા આરડીમાં યોગદાન જેવા વૈધાનિક કપાત નિશ્ચિત માસિક ખર્ચના દાયરાની બહાર છે. ગુણોત્તરની ગણતરી કરવા માટે નીચેની FOIR ગણતરી સૂત્રનો ઉપયોગ કરો.

FOIR = તમામ નિશ્ચિત માસિક ખર્ચ/દર મહિને ચોખ્ખો પગાર x ૧૦૦ , તો ચાલો આપણે નીચેના ઉદાહરણની મદદથી આ ગણતરી સમજીએ.

એક વ્યક્તિની પાંચ વર્ષની અવધી સાથે ૫ લાખ રૂપિયાની પર્સનલ લોન માટે અરજી કરી છે. જો તેની ચોખ્ખી માસિક આવક રૂ. ૮૦,૦૦૦ છે અને તેના નિશ્ચિત ખર્ચમાં નીચેના ખર્ચાનો સમાવેશ થાય છે.

– હોમ લોન EMI રૂ. ૭,૦૦૦
– માસિક ભાડું રૂ. ૮,૦૦૦ છે
– કાર લોન માટે માટે EMI તરીકે રૂ. ૫,૦૦૦
– અન્ય નિયત ચૂકવણી રૂ. ૮,૦૦૦
– આ ઉપરાંત, તેની સંભવિત લોન માટે EMI ની ગણતરી રૂ. ૧૧,૩૭૭ છે.

તો તેમનું FOIR = (૫,૦૦૦+ ૭,૦૦૦ + ૮,૦૦૦ + ૮,૦૦૦ + ૧૧,૩૭૭)/૮૦,૦૦૦x૧૦૦ = ૪૯.૨%. તે વ્યક્તિની FOIR બતાવે છે કે તેને સંભવિત લોનની EMI ચૂકવવામાં કોઈ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં.

તેથી,જો આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો કોમેન્ટ અને શેર કરી તમારા મિત્રોને પણ જણાવો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *