સમગ્ર ગુજરાતની નગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકામાં જાગૃત નાગરિકે એક સાથે કરી ઢગલાંબધ અરજીઓ.

એક દિવસમાં એક વ્યક્તિ કેટલી RTI અરજી કરી શકે ? RTI ના ઇતિહાસમાં એક જ દિવસમાં સૌથી વધારે અરજી કરનાર

Read more

માહિતી અધિકાર પારદર્શિતા માટે ગુજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગને પણ કોર્ટમાં ખેંચી લઇ જવું પડ્યું .. બોલો આ છે નવું ભારત.

ગૂજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગ છેલ્લા ઘણા વખતથી પોતાના કેબિન માં અપિલોની સૂનાવણી કરતાં હતાં. તેમજ અપિલ કરનાર ને સૂનાવણી માં

Read more

ટ્વિટરને ધમકી આપી એકાઉન્ટ બ્લોક કરાવ્યાનો મામલો- RTI નો જવાબ આપવામાં ભારત સરકાર દ્વારા ગલ્લા ટલ્લા.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટરમાં જનતાના મૌલિક અધિકારોને સરકાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલ લગાન અંગેના પત્ર વ્યવહાર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ અંતર્ગત જાહેર

Read more

કેન્દ્રીય માહીતી પંચ દ્વારા હુકમ પતિનું IT રિટર્ન ત્રાહિત પક્ષકારની અંગત માહિતી હોવા છતાં પત્નીને મળી શકે છે.

કેન્દ્રીય માહિતી આયોગે જામનગરની આવકવેરા કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારીને પતિની આવક સંબંધી માહિતી પત્નીને વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવા કરેલો આદેશ. જામનગર

Read more

ટોઇંગ ક્રેનની CCTV ફૂટેજ નહી આપતા અરજદાર હાઈકોર્ટમાં, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં રજુ કરવા સુરત પોલીસને કોર્ટનો આદેશ.

RTI અંતર્ગત ટોઇંગ ક્રેનના CCTV ફૂટેજ નહી આપતા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલ અપીલમાં સુરત પોલીસને નોટીસ જારી, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં

Read more

જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારીને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા.

જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારી અને નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિકને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા? ગુજરાત રાજ્ય માહિતી

Read more

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અધિકારી એન.સી.ગાવીત ને ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ દંડ નું કારણ જાણો.

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોમોશન અધિકારી એવા એન.સી.ગાવીતને ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ દ્વારા ₹ ૪૦૦૦ નો દંડ ફટકારવામાં

Read more