સુરત એરપોર્ટ સ્મગ્લરો માટે ગ્રીન ચેનલ.. ૪ વર્ષમાં 60 કિલો સોનું પકડાયુ.

સુરત એરપોર્ટ એક્શન કમિટીના પ્રમુખે કરેલી RTI માં ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી, સુરત એરપોર્ટ પરથી ચોકાવનારી માહિતી બહાર આવી છે.

Read more

IPS અધિકારીઓના ભ્રષ્ટાચાર સામે તપાસ કરવા સુરત પોલીસને રસ નથી.

વારંવાર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લાગેલા હોવા છતાં તત્કાલીન નાયબ પોલીસ કમિશ્નર પ્રશાંત સુંબે સામે કોઈ તપાસ નથી. અન્ય ભ્રષ્ટાચારના કેસ ગુજરાત

Read more