સુરત ટ્રાફિક પોલીસનું વધુ એક ભ્રષ્ટાચારનું પર્દાફાશ, તત્કાલીન DCP સુબે પર વધુ એક ભ્રષ્ટાચારની આરોપ.

ટ્રાફિક ચોકી અને ટ્રાફિક પોસ્ટની ઉપર લગાવવામાં આવેલ જાહેરાતના બોર્ડો દૂર કરવા પોલીસ કમિશ્નરને અરજી. શહેરના મોટા ભાગના ત્રણ અને

Read more