આતંકવાદને કમરતોડ જવાબ આપવાની વાતો માત્ર પોકળ, મોદીકાળમાં ૪૯% વધારે જવાનો શહીદ.

NDA સરકારે કમાન હાથમાં લીધા પછી મોદી સરકાર દ્વારા આતંકવાદ ખતમ કરી રહ્યાની વાતો વચ્ચે ચોકાવનારી માહિતી RTI દ્વારા બહાર

Read more