શું છે CTS (ચેક ટ્રાન્જેક્શન સિસ્ટમ) ? જાણો શું છે એના ફાયદા અને કેવી રીતે કરે છે કામ.

રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ) એ ગયા વર્ષે વિશ્વભરમાં ચેક ટ્રંકેશન સિસ્ટમ (સીટીએસ) લાગુ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. બેંકોની લગભગ

Read more