ટોઈંગ ક્રેન ડ્રાઈવર અને રોનક ટ્રેડર્સના વહીવટદાર ફૂલેશ દેસાઈ વચ્ચેનો ઓડિયો વાયરલ.

ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલા સુરત ટ્રાફિક પોલીસ હવે હદ વટાવી દીધી છે. “ટ્રાફિક DCP, ACP ને ક્રેન દીઠ દૈનિક હાજર હાજર રૂપિયા

Read more

SMC દ્વારા હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર.

સુરત મહાનગર પાલિકાનો વધુ એક કૌભાંડ ખુલ્લો પડ્યો. હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર. સુરત

Read more