વેક્સિન લીધા પછી કોરોના સંક્રમિતના સંપર્કમાં આવો તો શું કરવું, જાણો આ વિશે.

વેક્સિન લીધા પછી કોરોના સંક્રમિતના સંપર્કમાં આવો તો શું કરવું? બંને ડોઝ લીધા પછી પણ ઇન્ફેક્શન થાય છે, આનું કારણ

Read more

શું કોરોનાવાળી વેક્સીન કેન્સરથી પણ બચાવશે જાણો આ વિશે ખાસ વાતો.

કેન્સરથી બચાવશે કોરોનાવાળી mRNA વેક્સીન ની ટેક્નોલોજી, જાણો આ વિશે ખાસ વાતો. કેન્સર દુનિયાભરમાં થતા મૃત્યુનું પ્રમુખ કારણ છે. વર્લ્ડ

Read more