સુરત એરપોર્ટ સ્મગ્લરો માટે ગ્રીન ચેનલ.. ૪ વર્ષમાં 60 કિલો સોનું પકડાયુ.

સુરત એરપોર્ટ એક્શન કમિટીના પ્રમુખે કરેલી RTI માં ચોંકાવનારી હકીકત બહાર આવી, સુરત એરપોર્ટ પરથી ચોકાવનારી માહિતી બહાર આવી છે.

Read more