ટોઈંગ ક્રેન ડ્રાઈવર અને રોનક ટ્રેડર્સના વહીવટદાર ફૂલેશ દેસાઈ વચ્ચેનો ઓડિયો વાયરલ.

ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલા સુરત ટ્રાફિક પોલીસ હવે હદ વટાવી દીધી છે. “ટ્રાફિક DCP, ACP ને ક્રેન દીઠ દૈનિક હાજર હાજર રૂપિયા

Read more

DCP ટ્રાફિક ફરી વિવાદમાં, સુરતમાં I follow Campaign માં પણ સત્તાનો દુરુપયોગ. હોમ મીનીસ્ટરને કરી ફરિયાદ.

સુરત શહેરમાં વર્ષ 2020 અને 2021 દરમિયાન શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ I follow Campaign દરમિયાન સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં

Read more

પોલીસ સ્ટાફને પણ ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ઘરકામ કરાવે છે,TRB જવાન શાકભાજી કાપવાનું કામ પણ કરે છે.

પોલીસ સ્ટાફને પણ ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ઘરકામ કરાવે છે. TRB જવાન ઘરકામની સાથે સાથે શાકભાજી કાપવાનું કામ પણ કરે

Read more

TRB ને માત્ર ટ્રાફિક સંચાલન કરવા આદેશ કરનાર ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ત્રણ તથા Adl CP ના ઘરે એક TRB જવાન ઘરકામ કરે છે.

TRB ને માત્ર ટ્રાફિક સંચાલન કરવા આદેશ કરનાર ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ત્રણ TRB જવાન ઘર કામ કરે છે.! ટ્રાફિક

Read more

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસ ખોટી અને અધુરી હોવાથી ફરી તપાસ કરવા માંગ.

લોકડાઉન દરમિયાન ટોઇંગ ક્રેન સંચાલનમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસમાં તપાસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ ખોટી અને અધુરી તપાસ સામે ફરી

Read more