તમે ફટાકડા ફોડતા હોવ તો આ વાતની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. જાણો ઇતિહાસ વિશે.

શું તમે જાણો છો દુનિયામાં ફટાકડાની શોધ ક્યારે થઈ હતી? તેમજ ભારતમાં પણ ક્યારે થઈ હતી, જાણો અહીં ફટાકડાનો ઇતિહાસ

Read more