ગ્લેશિયરનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? જાણો શા કારણે તૂટે છે ગ્લેશિયર.

ગ્લેશિયરનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? જાણો શા કારણે તૂટે છે ગ્લેશિયર. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં આવેલા

Read more