હવે તમે ઘરેબેઠા ગૂગલ ફોર્મ દ્વારા સર્વે અને રિસર્ચ કરી શકો છો. જાણો વિગતવાર.

ગૂગલ ફોર્મની સહાયથી માહીતી એકઠી કરી શકો છો, તેમજ ઓનલાઇન એજ્યુકેશનમાં ક્વિઝ પણ સરળતાથી કરી શકો છો, જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

Read more

ગૂગલ પર આ ૭ વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ના કરતા સર્ચ, નહિતર થઈ શકે છે જેલ,જાણો આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી.

લોકો ઘણીવાર કોઈ વસ્તુ વિશેની માહિતી શોધવા માટે ગૂગલ સર્ચનો ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે તેઓને લાગે છે કે બધી

Read more