જાગૃત નાગરિક સંજય ઇઝાવાનો વધુ એક પત્ર વાયરલ, આ કામ થશે તો ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને થશે તકલીફ.

ગુજરાતના તમામ સરકારી કાર્યાલયમાં વોઈસ રેકોડીંગ સાથેના CCTV કેમેરા લગાવી તેની ઉપલબ્ધતા પબ્લિક ડોમાઈન પર જાહેર કરવા જાગૃત નાગરિક દ્વારા

Read more

પેપર લીક થતા અટકાવવા એક્સપર્ટનો આ ઓપિનિયન સરકાર ધ્યાન માં લેશે ? વાંચો ડૉ. ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ.

પુર્વ મામલતદાર ડૉ. ચિંતન વૈષ્ણવે આ લેખમાં દર્શાવેલી પદ્ધતિઓ અનુસાર સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે તો કોઇ માઈ ના લાલની

Read more

વર મરો કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું કરો, સનસની મચાવતો ડો ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ.

નો રીપિટ થિયરી અપનાવવા પાછળનું અસલી કારણ જાણવા માટે આ લેખ ખાસ વાંચવો. વર મરો, કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું

Read more