હનીટ્રેપ દ્વારા સૈન્ય ના અધિકારીઓને જાળમાં ફસાવી જીતવામાં આવે છે યુદ્ધ. જાણો ભારતના સૈનિકો જોડે હનીટ્રેપ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.

શું છે હનીટ્રેપ, જાણોકેવી રીતે જાળમાં ફસાય જાય છે સેનાના લોકો… આજકાલ શહેરમાં હનીટ્રેપના કિસ્સા વધી રહ્યા છે.દુનિયાના દરેક દેશ

Read more