જો તમારી સેલરી સિવાય પણ આવકના અન્ય સોર્સ હોય તો ITRમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, નહિ તો થઇ શકે છે તકલીફ.

જો તમારી સેલરી સિવાય પણ આવકના અન્ય સોર્સ હોય તો ITRમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, નહિ તો આવકવેરા વિભાગ તમને

Read more

ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કેવી રીતે વેરિફાઈ કરવું, જાણો વેરિફિકેશન ફાઇલ કર્યા બાદ કેટલું જરૂરી છે,

ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR)ફાઈલ કર્યા પછી તેનું વેરિફિકેશન પણ જરૂરી હોય છે, તેના વગર ફોર્મ અધૂરું માનવામાં આવે છે. ITR

Read more

ઈન્કમ ટેક્સ રિફંડ નહીં મળવા પાછળ હોય શકે છે આ કારણો, જાણો વિગતવાર.

ઈન્કમ ટેક્સ રિફંડ હજી નથી મળ્યું તો,શું કારણ હોઈ શકે? જાણો અહીં તેના વિશે. ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧

Read more

ઈન્કમ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ ITAT દ્વારા ગૃહિણીઓને શું રાહત આપવામાં આવી.

ઈન્કમ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (ITAT) દ્વારા ગૃહિણીઓને રાહત આપવામાં આવી. જે ગૃહિણીઓ દ્વારા જે પણ રકમને પોતાના માટે બચાવવામાં આવેલી

Read more