સત્તા સામે લેખ લખું એ આતંકવાદી કૃત્ય ગણી શકાય ?

મોદી સરકારના આ નિર્ણયો વાંચ્યા પછી તમે પણ કહેશો, હા મોદી સરકાર હિટલર શાહીના રસ્તાપર છે. ( પાર્ટ-1 ) “મધર

Read more

શૂન્યની શોધ ભારતમાં ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ હતી? જાણો આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી.

શૂન્યની શોધ ભારતમાં ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ હતી? જાણો આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી. એમ કહેવું ખોટું નહીં કે ગણિતમાં

Read more