પરમવીરચક્ર ભારતના વીર સૈનિકોને તેમની ફરજ દરમ્યાન સાહસ અને બાદુરી બતાવવા બદલ આપવામાં આવે છે.

પરમવીરચક્ર શું છે? આ ચક્ર કોને આપવામાં આવે છે,જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ભારતના વીર સૈનિકોને તેમની ફરજ દરમ્યાન સાહસ અને બાદુરી

Read more

હનીટ્રેપ દ્વારા સૈન્ય ના અધિકારીઓને જાળમાં ફસાવી જીતવામાં આવે છે યુદ્ધ. જાણો ભારતના સૈનિકો જોડે હનીટ્રેપ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.

શું છે હનીટ્રેપ, જાણોકેવી રીતે જાળમાં ફસાય જાય છે સેનાના લોકો… આજકાલ શહેરમાં હનીટ્રેપના કિસ્સા વધી રહ્યા છે.દુનિયાના દરેક દેશ

Read more