ભારતના આ ૨૦ વિચિત્ર કાયદાઓ અંગે જાણી તમે આશ્ચર્યચકિત થઇ જશો. એક વાર જરૂર વાંચો.

‘રાષ્ટ્રીય કાયદો દિવસ’ નવેમ્બર માં આવેછે. તે ભારતમાં દર વર્ષે ૨૬ નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે.આ ખાસ વિષય પરઆજે અમે

Read more