લોકસભામાં દાવો – મણીપુર હિંસા અંગે દર ૩ કલાકે વડા પ્રધાનને માહિતીગાર કરતા હતા. જાણો આ અંગે RTI માં PMO એ શું જવાબ આપ્યો.

હોમ મીનીસ્ટર અમિત શાહ પણ વડાપ્રધાન મોદીના રસ્તે.. મણીપુર વિષયમાં સંસદમાં બોલે છે જૂઠ. મનસૂન સત્રમાં લોકસભામાં મા.હોમ મીનીસ્ટર અમિત

Read more