આ દસ સેટિંગ્સ કરી લો તમારા મોબાઇલની બેટરી લાઈફ ઓછી થતી અટકી જશે

મોબાઇલની બેટરીની લાઈફ વધારવા માટે આ ૧૦ ટિપ્સ જાણીલો. ૧. બેટરી ૧૦૦% ફુલ ચાર્જ કરવી નહી:- અપૂરતા નોલેજને લીધે ઘણા

Read more