સમગ્ર ગુજરાતની નગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકામાં જાગૃત નાગરિકે એક સાથે કરી ઢગલાંબધ અરજીઓ.

એક દિવસમાં એક વ્યક્તિ કેટલી RTI અરજી કરી શકે ? RTI ના ઇતિહાસમાં એક જ દિવસમાં સૌથી વધારે અરજી કરનાર

Read more

મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ તૂટવાની દુર્ઘટનાની તપાસ NIA અથવા કોઈ સ્વતંત્ર એજન્સીને સોપવા કેમ કરી માંગ ?

જાણો ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના પાછળની ટેક્નિકલ ભૂલો અને કોણ કોણ છે જવાબદાર ? સરકાર દ્વારા રચવામાં આવેલ SIT નું વિસર્જન

Read more