ટૂ-વ્હીલર પર બાળકો સાથે મુસાફરી કરતા હોવ તો આ નવા નિયમ જાણીલો, નહીંતર ભરવો પડશે દંડ.

ટૂ-વ્હીલર પર બાળકોની સુરક્ષા માટે નવા નિયમ મુજબ હાર્નેસ બેલ્ટ પહેરવો પડશે, નહીંતર ભરવો પડશે આટલો દંડ?,જાણો અહીં હાર્નેસ બેલ્ટ

Read more