શું વેજિટેરિયન તરીકે પેક કરેલ ફૂડમાં પણ નોન-વેજ મિશ્રણ હોઈ શકે ? જાણો કઈ રીતે પારખી શકાય આ મિશ્રણ.

કઈ રીતે વેજિટેરિયન ફૂડમાં મેળવવામાં આવે છે નોન-વેજ? તેમજ શું છે ફૂડ પર લેબલિંગનો નિયમ?,જાણો અહીં. લોકો વેજિટેરિયન કે શાકાહારી

Read more