બજારમાં આવતા પહેલા જ ડિમાન્ડ વધી ગયેલ OLA કંપનીની ઇલેક્ટ્રોનિક બાઇકના ફીચર્સ અને ભાવ વિષે જાણો.

ઓલા કંપનીએ લોન્ચ કરી ઇલેક્ટ્રોનિક બાઇક, જાણો તેના ફીચર્સ વિશે. આ લેખ વાંચ્યા બાદ તમે પેટ્રોલ વાળી બાઈક તો નહિ

Read more