શું તમે ફોટોગ્રાફીમાં કરિયર બનાવવા માંગો છો, જાણો લાયકાત અને કોર્સ સેલરી કેટલી મળી શકે.

દુનિયાભરમાં ૧૯ ઓગસ્ટ વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનો હેતુ દુનિયાભરના ફોટોગ્રાફરને ભેગા કરવાનો છે. ઈતિહાસકારોના જણાવ્યા

Read more