પૂર્વ IPS રમેશ સવાણી નો આ લેખ ગુજરાતનું હિત ઇચ્છતા દરેક વ્યકિત એ વાંચવો જોઈએ.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચનું કામ ગુનાઓ અટકાવવાનું છે કે ગુનાઓ આચરવાનું? રાજકોટના પોલીસ કમિશ્નર મનોજ અગ્રવાલે FIR નોંધ્યા વિના જ; ચીટિંગના વિક્ટિમ

Read more