પોલીસ કર્મીએ નાગરિક ને માર માર્યું, 3 વર્ષ પછી FIR નો હુકમ કરતી સુરત કોર્ટ.

ન્યાયમાં વિલંબ થઈ શકે છે, પરંતુ નકારવામાં આવશે નહીં. વર્ષ 2020 મેં મહિનામાં થયેલ ઘટનાના 3 વર્ષ 3 મહિના પછી

Read more