જાણીલો પોલીસ કસ્ટડીમાં નાગરિકને કયા અધિકારો મળે છે. આ અંગે જાણકારી આપતો પૂર્વ આઈ.પી.એસ અધિકારીનો લેખ.

પોલીસ કસ્ટડીમાં નાગરિકને શું અધિકાર છે ? સુપ્રિમકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એન. વી. રમનાએ કહ્યું છે કે માનવ અધિકારોને સૌથી વધુ

Read more