છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં ગોદી મીડિયાનું બેંક ખાતું છલકાઈ ગયું, જાહેરાત પાછળ સરકારે ચૂકવી ઘણી મોટી રકમ.

વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળો ભારતની ન્યૂસ ચેનલ, મનોરંજન ચેનલો, રેડીઓ માટે સુવર્ણકાળ હતો. ભારત સરકારે પોતાની જાહેરાત આપીને

Read more

ભ્રામક જાહેરાતોથી તમે પણ પરેશાન છો ? તો ચાલો આ લેખ દ્વારા સમજીયે ફરિયાદ કઈ રીતે કરવી.

તમે ભ્રામક જાહેરાતોની જાણ કેવી રીતે કરી શકો છો? ફરિયાદ કરતી વખતે કેવી સાવચેતી રાખવી જોઈએ,જાણો અહીં સંપુર્ણ માહિતી. વર્તમાન

Read more