એવો ક્યો કેસ છે, જેના વિશે દરેક જાગૃત નાગરિક,એક્ટિવિસ્ટ,સામાજિક રાજકીય કાર્યકરે જાણવાની જરુર છે.

એવો ક્યો કેસ છે, જેના વિશે દરેક જાગૃત નાગરિક/એક્ટિવિસ્ટ/સામાજિક-રાજકીય કાર્યકરે જાણવાની જરુર છે? ભારતનું બંધારણ 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ અમલમાં

Read more

નદીઓના જોડાણ યોજના અંગે પૂર્વ IPS ઓફીસર શ્રી રમેશ સવાણીનો આ લેખ તમને પણ વિચારવા મજબૂર કરી દેશે.

ડેમથી ગુમાવવાનું આદિવાસીઓને અને ડેમનો સઘળો ફાયદો મોટા ઉદ્યોગોને/બ્લેકમનીથી બનેલા જમીનદારોને; આવું કેમ? NWDA-નેશનલ વોટર ડેવલપમેન્ટ એજન્સી મુજબ કેન્દ્રીય જળસંસાધન

Read more

પૂર્વ IPS રમેશ સવાણી નો આ લેખ ગુજરાતનું હિત ઇચ્છતા દરેક વ્યકિત એ વાંચવો જોઈએ.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચનું કામ ગુનાઓ અટકાવવાનું છે કે ગુનાઓ આચરવાનું? રાજકોટના પોલીસ કમિશ્નર મનોજ અગ્રવાલે FIR નોંધ્યા વિના જ; ચીટિંગના વિક્ટિમ

Read more

રેશનાલિઝમ સમાજને નાગરિક અને ધર્મ સમાજને ઝનૂની ભક્ત આપે છે – રમેશ સવાણી IPS ના આ લેખ સાથે તમે કેટલા સહમત છો ? [ભાગ-1]

રેશનાલિઝમ સમાજને નાગરિક આપે છે; જ્યારે ધર્મ સમાજને ઝનૂની ભક્ત આપે છે.- રમેશ સવાણી IPS ના આ લેખ સાથે તમે

Read more