સુરત: રાશન કૌભાંડમાં વધુ એક વીડિઓ વાયરલ.

રાશન કૌભાંડમાં વાયરલ વિડીયો મુજબ પરવાનેદાર ઉપર ફોજદારી રાહે કાર્યવાહી કરવી જરૂરી. સુરત શહેર ડીંડોલી સ્થિત નવાનગર માં આવેલ વ્યાજબી

Read more