વારંવાર સરકારી અનાજ સગેવગે કરતો વિડીઓ વાયરલ હોવા છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ નક્કર કાર્યવાહી થતી નથી.

રાંદેર માં વ્યાજબી ભાવનું સરકારી અનાજ સગેવગે કરતો દુકાન સંચાલક કેમેરા માં આબાદ ઝડપાયો. સરકારી અનાજ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચતો હોવાની

Read more