પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે નહીં જવું પડે પોલીસ સ્ટેશન, જાણો શું છે કાયદો.

પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે નહીં જવું પડે પોલીસ સ્ટેશન, નિયમ મુજબ પોલીસ તમારા ઘરે આવીને કરશે વેરિફિકેશન. ગુજરાતભરમાં પાસપોર્ટની અરજી લઈને

Read more

સમગ્ર ગુજરાતની નગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકામાં જાગૃત નાગરિકે એક સાથે કરી ઢગલાંબધ અરજીઓ.

એક દિવસમાં એક વ્યક્તિ કેટલી RTI અરજી કરી શકે ? RTI ના ઇતિહાસમાં એક જ દિવસમાં સૌથી વધારે અરજી કરનાર

Read more

માહિતી અધિકાર પારદર્શિતા માટે ગુજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગને પણ કોર્ટમાં ખેંચી લઇ જવું પડ્યું .. બોલો આ છે નવું ભારત.

ગૂજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગ છેલ્લા ઘણા વખતથી પોતાના કેબિન માં અપિલોની સૂનાવણી કરતાં હતાં. તેમજ અપિલ કરનાર ને સૂનાવણી માં

Read more

ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ગુજરાત સરકારને ટકોર, પ્રો- એક્ટીવ ડીસ્ક્લોસર ૯૦ દિવસ માં બનાવીને અમલમાં મુકો.

સુરત ટ્રાફિક પોલીસ ખાતાના વાડાની બેદરકારી થી ના કારણે આખા ગુજરાતના જાહેર માહિતી અધિકારીઓને પ્રો- એક્ટીવ ડિસ્ક્લોઝર બનાવવાની ફરજ પડી.

Read more

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અધિકારી એન.સી.ગાવીત ને ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ દંડ નું કારણ જાણો.

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોમોશન અધિકારી એવા એન.સી.ગાવીતને ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ દ્વારા ₹ ૪૦૦૦ નો દંડ ફટકારવામાં

Read more