કેરાલા સ્ટોરી પાર્ટ-2 (ધ ઓરિજિનલ કેરાલા સ્ટોરી) The Kerala Story, Part-2

કેરળમાં 34 કરોડ રૂપિયાની ‘બ્લડ મની’ એકઠી, સાઉદી અરેબિયામાં મૃત્યુદંડની સજા પામેલા મુસ્લિમ વ્યક્તિને બચાવવા માટે દિલથી દાન આપીને દુનિયા.

Read more