જાણો વડીલો પર અત્યાચાર થતા હોય તો કેવીરીતે આપવી કાનૂની સહાય તેમજ મદદ માટે શું કરવું.

વડીલને શારીરિક કે માનસિક રીતે પરેશાન કરવામાં આવતાં હોય, તો ચેતી જાજો. એક સર્વે અનુસાર, લગભગ ૭૫ ટકા વડીલો એક

Read more