પર્યાવરણ સ્નેહી માટે ખુશ ખબર, શહેરમાં ૧૦ વર્ષમાં ૮૦૯૯ વૃક્ષો કાપી નાખ્યા તો SMC દ્વારા ૧૨.૫૭ લાખ વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા.

પર્યાવરણ સ્નેહી માટે ખુશ ખબર, શહેરમાં ૧૦ વર્ષમાં ૮૦૯૯ વૃક્ષો કાપી નાખ્યા તો SMC દ્વારા ૧૨.૫૭ લાખ વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા.

Read more

સુરત શહેરમાં કુતરા પકડવાની આડમાં થયેલ ૨.૯૦ કરોડનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ, તપાસની માંગણી.

ગજબની વાત છે, લાઈવસ્ટોક સેન્સેશ મુજબ સુરતમાં 2754 કૂતરાઓ, તો ૩૩,૭૬૧ ક્યાંથી પકડા ? ગજબની વાત છે, લાઈવસ્ટોક સેન્સેશ મુજબ

Read more

વાલીઓ જાણીલો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતી તેમજ શિક્ષણના અધિકાર કાયદો-૨૦૦૯ વિષે.

શું આપ જાણો છો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતી (SMC) એટલે શું? તેમજ શિક્ષણના અધિકાર કાયદો-૨૦૦૯ શું કહે છે? વાલીઓએ આ લેખ

Read more

SMC દ્વારા હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર.

સુરત મહાનગર પાલિકાનો વધુ એક કૌભાંડ ખુલ્લો પડ્યો. હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર. સુરત

Read more