તાલિબાન કોણ છે અને શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી કેવી રીતે મજબૂત બન્યું જાણો તાલિબાન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી.

દુનિયામાં ઘણા દેશોમાં આતંકવાદી સંગઠનો છે અને તેઓ હુમલાઓ કરે છે. જેમાં પાકિસ્તાન મુખ્ય મથક સમાન દેશ છે. ભારતનો એક

Read more