સુરત ટ્રાફિક પોલીસનું વધુ એક સત્તાનો દુરુપયોગ, ટોઈંગ ક્રેન ભાડે રાખવાનું કરોડોનું કામ ટેન્ડર વગર બારોબાર આપી દીધુ.

માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને કરોડોનું ટેન્ડર બારોબાર આપતા સુરત ટ્રાફિક પોલીસ. સુરત ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨ અને ૨૦૨૩ માટે ટોઈંગ ક્રેન

Read more

જાગૃત નાગરિકના પ્રયાસો ફળ્યા, ટોઈંગ ક્રેન એજન્સીના રૂ.૨૫ લાખ પેનલ્ટી પેટે કાપીને સુરત ટ્રાફિક પોલીસ.

સુરત ટ્રાફિક પોલીસની છબી સુધારવાનો પ્રયાસ, વર્ષ ૨૦૨૦માં લોકડાઉન દરમિયાન ટોઇંગ ક્રેન સંચાલનમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર ફરિયાદ પછી વર્ષ ૨૦૨૧ અને

Read more

ટોઇંગ ક્રેનની CCTV ફૂટેજ નહી આપતા અરજદાર હાઈકોર્ટમાં, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં રજુ કરવા સુરત પોલીસને કોર્ટનો આદેશ.

RTI અંતર્ગત ટોઇંગ ક્રેનના CCTV ફૂટેજ નહી આપતા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલ અપીલમાં સુરત પોલીસને નોટીસ જારી, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં

Read more

જાગૃત નાગરિકની લડત અંતે રંગ લાવી, સુરત પોલીસ દ્વારા ટોઇંગ ક્રેન એજેન્સીના ૨૦ લાખ કાપી લીધા.

જાગૃત નાગરિકનું લડત અંતે રંગ લાવી, વર્ષ ૨૦૨૦ દરમિયાન સુરત ટ્રાફિક પોલીસમાં ભ્રષ્ટાચાર થયાની પુષ્ટિ આપતી માહિતી બહાર આવી. ટોઇંગ

Read more

ટોઇંગ ક્રેનમાં ભ્રષ્ટાચાર કરીને ડીઝલ ભારવા ડ્રાઈવરો મજબૂર. લાખોનું ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની રહેમ નજર હેઠળ.

સુરત શ્હેરમાં ચાલી રહેલ રોનક ટ્રેડર્સના ૧૬ જેટલી ટોઇંગ ક્રેનમાં ભ્રષ્ટાચાર કરીને રોજીંદા ડીઝલ ભારવા ડ્રાઈવરો મજબૂર. લાખોનું ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની

Read more

જાણો કેમ ટોઇંગ ચાર્જ પેટે વસુલ કરેલા 650 રૂપિયા અંતે સુરત ટ્રાફિક પોલીસે જાગૃત નાગરિકને પરત કર્યા.

જાણો કેમ ટોઇંગ ચાર્જ પેટે વસુલ કરેલા 650 રૂપિયા અંતે સુરત ટ્રાફિક પોલીસે જાગૃત નાગરિકને પરત કર્યા. સુરત ટ્રાફિક પોલીસ

Read more

આ જાગૃત નાગરિકે ટ્રાફિક પોલીસને નિયમોનું ભાન કરાવ્યું. ટોઇંગ ક્રેન સંચાલક પાસેથી ૬ મહિનામાં લાખ્ખો રૂપિયાનો દંડ વસુલ કરાવ્યો.

સુરત ટ્રાફિક પોલીસ સુધરી ગઈ, વર્ષ ૨૦૨૦માં લોકડાઉન દરમિયાન ટોઇંગ ક્રેન સંચાલનમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર ફરિયાદ પછી વર્ષ ૨૦૨૧ માં એજન્સીના

Read more

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસ ખોટી અને અધુરી હોવાથી ફરી તપાસ કરવા માંગ.

લોકડાઉન દરમિયાન ટોઇંગ ક્રેન સંચાલનમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસમાં તપાસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ ખોટી અને અધુરી તપાસ સામે ફરી

Read more

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર સામે CrPC ૨૧૦ મુજબ જવાબ રજુકરવા હુકમ કરતી કોર્ટ.

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર સામે CrPC કલમ ૨૧૦ મુજબ તપાસ હુકમ કરતી જ્યુડી.

Read more

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર સામે FIR નોંધો – ફરિયાદી સંજય ઇઝાવા.

તા.૧૯.૧૦.૨૦૨૦ના રોજ સુરત શહેર કમિશ્નરશ્રી ને અરજી નં:CPSUR/૨૧૧૦૨૦/૦૦૧૭ થી “લોકડાઉન અને ત્યાર પછીના દિવસોમાં ટોઈંગ કેન બંધ હોવા છતા સત્તાનો

Read more