ટ્રાફિક નિયમ ભંગ કરનાર પાસે થી દંડ ઉઘરાવાનું બંધ કરી તાલીમ કેન્દ્રમાં ફરજીયાત ટ્રેનિંગ આપો. જાગૃત નાગરિક સંજય ઇઝાવા.

આ સુજાવ વાંચીને તમે પણ સહમત થઇ જશે, બસ આવુજ થવું જોઈએ. ટ્રાફિક નિયમ સુધારા અંગે જાગૃત નાગરીકે મુખ્ય મંત્રીને

Read more