SMC દ્વારા હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર.

સુરત મહાનગર પાલિકાનો વધુ એક કૌભાંડ ખુલ્લો પડ્યો. હલકી ગુણવત્તા વાળી પ્રિન્ટેડ વેરાબિલ સ્ટેશનરી ખરીદીને કર્યું લાખ્ખો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર. સુરત

Read more